Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Nuo spalio 1 d., vakarinės Šv. Mišios 18 val.

Prasidėjo registracija pirmos Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų ruošimuisi:

Rugsėjo 25d., sekmadienį, vaikai norintys ruoštis pirmos Šv. Komunijos sakramentui kviečiami į 12 val., Šv. Mišias.

Spalio 2d., sekmadienį, norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramentui kviečiami į 12 val., Šv. Mišias, 

 AČIŪ visiems kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10 (suma) ir 12 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10 ir 18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Šiokiadieniais

18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

18.00–19.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

18.00–19.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

18.00–19.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

18 val.

Sekmadieniais

8 val.

Text Link