Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Nuo spalio 1 d., vakarinės Šv. Mišios 18 val.

Prasidėjo registracija pirmos Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų ruošimuisi.

Lapkričio mėn., 1-2 dienomis, Šv. Mišios bus aukojamos: 8.30; 10.00; 12.00 ir 18.00 val.

 AČIŪ visiems kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10 (suma) ir 12 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10 ir 18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Šiokiadieniais

18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17 val.

Sekmadieniais

8 val.

Text Link