Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Su Viešpaties Prisikėlimu! Su Šv. Velykomis!

Antrąją Šv. Velykų dieną, pirmadienį, Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8.30 val., 10.00 val., ir 12.00 val.

 

AČIŪ visiems kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10 (suma) ir 12 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10 ir 18 val.

Šiokiadieniais

18 val.

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17 val.

Sekmadieniais

8 val.