Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Rugpjūčio 15 dieną, šeštadienį, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė - Žolinės. Šv.  Mišios 8.30, 10.00 ir 18.00 val.
12.00 val. šv. Mišių nebus.

10.00 val. melsimės už parapijos neįgaliuosius,  ligonius, rėmėjus. Po šv. Mišių neįgaliųjų įvažos pašventinimas.

Rugpjūčio 24 dieną, pirmadienį, 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos užtarimo.

Dėl patarnavimų prašome kreiptis asmeniškai arba telefonu: 8 614 05600.

2020 metais aukos renkamos PALEMONO BAŽNYČIOS VARGONŲ REMONTUI IR NEĮGALIŲJŲ ĮVAŽOS - PANDUSO ĮRENGIMUI! Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI vyksta rugsėjo - gegužės mėnesiais sekmadieniais 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416).

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui vyksta rugsėjo - gegužės mėnesiais sekmadieniais 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių