Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Balandžio mėn., 2 d., sekmadienį vyks gavėnios rekolekcijos, kurias praves Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Andrius Končius.

Balandžio mėn., 2 d., sekmadienį, 16 val., Palemono bažnyčioje vyks susitikimas su misionieriumi kun. Hermanu Šulcu.

Parapijos šarvojimo sales, esančias bažnyčios rūsyje, administruoja laidojimo paslaugų įmonė ANAPILIS.

Tel. 8 608 37933

Daugiau informacijos: www.anapilis.lt

 AČIŪ visiems kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10 (suma) ir 12 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10 ir 18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Šiokiadieniais

18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17 val.

Sekmadieniais

8 val.

Text Link