Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija vyks parapijos namų koplyčioje nuo kovo 23 d. 8.00 val. iki 24 d. 8.00 val. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Kovo 24 dieną, šeštadienį, tiesioginė transliacija per Marijos radiją: 11.30 val. Rožinio malda ir 12.00 val. šv. Mišios.

18.00 val. šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos, užtarimo.

19.00 - 20.00 Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje. Adoracija tiesiogiai transliuojama per „Marijos radiją“. Kviečiame visus bendrai maldai.

Kovo 25 dieną, sekmadienį, Viešpaties kančios – Verbų sekmadienis, pasaulinė jaunimo diena.
Šv. Mišios: 8.30, 10.00 (su procesija) ir 12.00 val.
Visų šv. Mišių metu bus šventinamos verbos.
Šventoriuje parapijos jaunimas platins savo sukurtas verbas, rinks aukas vasaros stovyklai.

Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18.00 val.

Didįjį penktadienį Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.

Didįjį šeštadienį – budėjimas. Velyknakčio liturgija - 21.00 val.

Velykų I dieną šv. Mišios:  
8.00 val. – PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIOS SU PROCESIJA, 10.00, 12.00 val.

Velykų II dieną:
8.30, 10.00, 12.00 val.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis tel. 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.