Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Rugpjūčio mėn. 24 d., ketvirtadienį, 18.00 val. šv. Mišios tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo.

Rugsėjo mėn. 9 d., šeštadienį, organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus.

Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui.

Parapijos šarvojimo sales, esančias bažnyčios rūsyje, administruoja laidojimo paslaugų įmonė ANAPILIS.

Tel. 8 608 37933

Daugiau informacijos: www.anapilis.lt

 AČIŪ visiems kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Internetinė "Katalikų pasaulio leidiniai" parduotuvė:

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10 (suma) ir 12 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10 ir 18 val. 

Šiokiadieniais

18 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17 val.

Sekmadieniais

8 val.

Text Link