Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

24 val. Švč. Sakramento adoracija vyks nuo 2019 kovo 23 d. (šeštadienio) 8.00 val. iki kovo 24 d. (sekmadienio) 8.00 val. parapijos namų koplyčioje.

Kovo 25 dieną, pirmadienį, 18.00 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant ŠVČ. M. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS užtarimo.

Baladžio 14 dieną, sekmadienį, Viešpaties kančios – Verbų sekmadienis, pasaulinė jaunimo diena. 
Šv. Mišios: 8.30, 10.00 (su procesija) ir 12.00 val.
Visų šv. Mišių metu bus šventinamos verbos.
Šventoriuje parapijos jaunimas platins savo sukurtas verbas, rinks aukas vasaros stovyklai.

PABUDINKIME PALEMONO BAŽNYČIOS VARPUS! Šiais metais aukos renkamos bažnyčios varpų skambinimo mechanizmo su programiniu valdymu įrengimui. Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.