Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Nuo gegužės 1 d., iki spalio 1 d., vakarinės Šv. Mišios 19 val.

Gegužės 24 d., antradienį, Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos atlaidai. 18 val. giedamas himnas Akatistas. 19 val. Šv. Mišios kurioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Po Šv. Mišių procesija Marių gatve.

AČIŪ visiems kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10 (suma) ir 12 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10 ir 18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Šiokiadieniais

18 val. (Gegužės - Rugsėjo mėn. 19 val.)

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

18.00–19.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

18.00–19.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

18.00–19.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

18 val.

Sekmadieniais

8 val.