Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Spalio 22 d., sekmadienį, meldžiamės už Misijas ir misionierius. Aukos renkamos misijų veiklai paremti.

Spalio 24 d., antradienį, 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis intencijomis prašant Švč. M. Marijos -Krikščionių pagalbos užtarimo.

Vaikų ruošimas Pirmajai Komunijai parapijoje vyksta nuo rugsėjo 17 dienos. Katechetė ses. Lina (8 645 83416).

Jaunuolių ruošimas Sutvirtinimo sakramentui vyksta nuo spalio 1 dienos. Katechetė ses. Liucija (8 600 49783).

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (stovyklų) priėmimo kreiptis tel. 8 614 05600.

Parapijos šarvojimo sales, esančias bažnyčios rūsyje, administruoja laidojimo paslaugų įmonė "ANAPILIS".

Tel. 8 608 37933

www.anapilis.lt

 

Internetinė "Katalikų pasaulio leidiniai" parduotuvė:

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.