Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Gegužė - Švč. M. Marijos mėnuo. Gegužinės pamaldos kasdien po 18.00 val. šv. Mišių, sekmadieniais po 10.00 val.
šv. Mišių.

Gegužės 24 dieną, ketvirtadienį, ŠVČ. M. MARIJO KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS atlaidai.
17.00 val. giedamas Akatistas.
18.00 val. šv. Mišias aukos mons. Vytautas Grigaravičius. Po šv. Mišių PROCESIJA Marių gatve. Kviečiame visus bendrai maldai.

Gegužės 26 dieną, šeštadienį, tiesioginė transliacija per Marijos radiją iš Palemono bažnyčios: 11.30 val. Rožinio malda, 12.00 val. šv. Mišios.

Gegužės 27 dieną, sekmadienį, Švč. Trejybė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 
12.00 val. vaikų Pirmoji  Komunija.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–20.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.