Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Birželis - Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos kasdien po 18.00 val. šv. Mišių, sekmadieniais po 10.00 val.
šv. Mišių.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šiais metais planuojame atlikti bažnyčios stogo remonto darbus. Dėkojame už didesnę ar mažesnę auką.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–20.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.