Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Popiežius Pranciškus Lietuvoje!!! 
Daugiau informacijos: www.popieziausvizitas.lt

Rugsėjo 21 d., penktadienį, ruošiantis Šventojo Tėvo vizitui, 15.00 - 22.00 val. išpažintys bus klausomos parapijos namų koplyčioje (išskyrus 18.00 val. šv. Mišių laiką).

Rugsėjo 23 dieną, sekmadienį, Šv. Mišių nebus. Kviečiame dalyvauti išvakarėse - rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, 18.00 val. šv. Mišiose.

Rugsėjo 24 dieną, pirmadienį, 18.00 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant ŠVČ. M. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS užtarimo.  
19.00 - 19.40 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (tiesiogiai transliuojama per "Marijos radiją").

Rugsėjo 29 dieną, šeštadienį, tiesioginė transliacija per Marijos radiją iš Palemono bažnyčios: 11.30 val. Rožinio malda, 12.00 val. šv. Mišios.

Vaikų pasiruošimas PIRMAJAI KOMUNIJAI prasidės rugsėjo 30 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis.

Jaunimo pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasidės rugsėjo 30 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis.

Rugsėjo 30 dieną, sekmadienį, keliautojų ir vairuotojų diena. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami automobiliai ir dviračiai.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šiais metais planuojame atlikti bažnyčios stogo remonto darbus. Dėkojame už didesnę ar mažesnę auką.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.