Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasidės rugsėjo 22 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Po šv. Mišių susitikimas bažnyčioje su katechete s. Lina.

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasidės rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Po šv. Mišių susitikimas bažnyčioje su katechete s. Liucija.

Rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, keliautojų ir vairuotojų diena. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami automobiliai ir dviračiai.

SPALIS - YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO.

Spalio 6 dieną, sekmadienį, Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės atlaidai. Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val.
12.00 val. dalyvaus svečias misionierius kun. Hermanas Šulcas.
13.00 val. Liudo Mikalausko koncertas.

Spalio 13 dieną, sekmadienį, Misijų diena. Meldžiamės už misionierius. Aukos renkamos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.

Spalio 20 dieną, sekmadienį, Misijų diena parapijoje. Meldžiamės už Neveronių gyventojus.
8.30 val. šv. Mišios;
9.30 val. Rožinio malda;
10.00 val. šv. Mišios;
11.00 val. ansamblio „Viešia“ (Neveronys) koncertas;
12.00 val. šv. Mišios;
13.00 val. Liudijimas „Esu pakrikštytas ir siunčiamas“. Miglė Lipavičienė SC.

Spalio 27 dieną, sekmadienį, Misijų diena parapijoje. Meldžiamės už Palemono  gyventojus.
8.30 val. šv. Mišios;
9.30 val. Rožinio malda;
10.00 val. šv. Mišios;
11.00 val. ansamblio „Marių banga“ (Palemonas) koncertas;
12.00 val. šv. Mišios;
13.00 val. Liudijimas „Misija šiandieniniame pasaulyje“. Ses. Assunta Inoue FMA(Japonija).


PABUDINOME PALEMONO BAŽNYČIOS VARPUS! Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių