Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Kviečiame jaunimą dalyvauti susitikime su Popiežiumi – rugsėjo 22 dieną Vilniuje. 

Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose kartu su Popiežiumi Pranciškumi rugsėjo 23 dieną Kaune. 

Registracija: www.popieziausvizitas.lt

Užsiregistravusieji jau gali atsiimti kvietimus į šv. Mišias su Popiežiumi. Kreiptis į zakristiją (bažnyčioje) ar raštinę (parapijos namuose).

Rugpjūčio 15 dieną, trečiadienį, Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė - Žolinė.
Šv. Mišios 8.30 ir 10.00 val. 

Rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, piligriminė išvyka autobusu į Trakus. Registracija zakristijoje ar parapijos namuose.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Šiais metais planuojame atlikti bažnyčios stogo remonto darbus. Dėkojame už didesnę ar mažesnę auką.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–20.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.