Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Gruodžio 1 dieną, sekmadienį, prasidėjo advento laikas. Advento laiku vengiama pasilinksminimų, penktadieniais laikomasi pasninko, atliekama išpažintis ir gailestingumo darbai. Advento sekmadieniais 8.15 val. giedamos Švč. M. Marijos valandos.

Kalėdaičiai (plotkelės) platinimai zakristijoje (bažnyčioje) ir parapijos namuose (klebonijoje).

Advento metu vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame tikinčiuosius įsigyti Caritas žvakutę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu bei paremsite „Caritas“ sriubos valgyklą Partizanų gatvėje.

Gruodžio 22 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišios minint kun. Renaldo Šumbrauskio kunigystės 20 metų jubiliejų.

Gruodžio 24 dieną, antradienį, Kūčios. Bernelių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 dieną, Kalėdų I dieną, šv. Mišios: 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Gruodžio 26 dieną, Kalėdų II dieną, šv. Mišios: 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Gruodžio 28 dieną, šeštadienį, tiesioginė transliacija iš Palemono bažnyčios: 11.30 val. - Rožinis, 12.00 val. Šv. Mišios.

Gruodžio 29 d., sekmadienį, Šv. Šeima. Šv. Mišios: 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Gruodžio 31 dieną, antradienį, 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, padėkos šv. Mišios 18.00 val.

Sausio 1 dieną, Naujieji Metai, Švč. M. Marijos - Dievo Gimdytojos iškilmė. Pasaulinė taikos diena. Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Sausio 5 dieną, Trijų karalių sekmadienį, šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val. Šventinama kreida, auksas ir mira.

12.00 val. santuokos pažadų atnaujinimas.

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasidėjo rugsėjo 22 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416).

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasidėjo rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).


PABUDINOME PALEMONO BAŽNYČIOS VARPUS! Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių