Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Gruodžio 16 dieną, III-asis  Advento - Rožinis - Džiaugsmo sekmadienis.

Gruodžio 20 dieną, ketvirtadienį, po 18.00 val. šv. Mišių bažnyčioje Palemono gimnazijos adventinis koncertas.

Kalėdaičiai (plotkelės) platinami zakristijoje bei klebonijoje. 

Vyksta akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame tikinčiuosius įsigyti Caritas žvakutę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu bei paremsite „Caritas“ sriubos valgyklą Kaune.

Gruodžio 23 dieną, IV-ąjį Advento sekmadienį, šv. Mišios: 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Gruodžio 24 dieną, pirmadienį, Kūčios. Bernelių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 dieną, Kalėdų I dieną, šv. Mišios: 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Gruodžio 26 dieną, Kalėdų II dieną, šv. Mišios: 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Gruodžio 29 dieną, šeštadienį, tiesioginė transliacija iš Palemono bažnyčios: 11.30 val. - Rožinis, 12.00 val. Šv. Mišios.

Gruodžio 31 dieną, pirmadienį, 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, padėkos šv. Mišios 18.00 val.

Sausio 1 dieną, Naujieji Metai. Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Sausio 6 dieną, Trijų karalių sekmadienį, šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val. Šventinama kreida, auksas ir mira.
12.00 val. santuokos pažadų atnaujinimas. 13.00 val. šeimų šventė parapijos namuose.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.