Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Gegužės 31 dieną, sekmadienį, Šv. Dvasios Atsiuntimo šventė  (Sekminės).

Nuo gegužės 10 dienos Palemono bažnyčioje šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka.

Visose šv. Mišiose galima dalyvauti, bet atsižvelgiant į karantino reikalavimus.
Junkimės į bendrą maldą bei pasidalinkime šia žinia.

Gegužinės pamaldos vyksta kasdien po vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais po 10.00 val. šv. Mišių.

Kasdien 20.00 valandą, skambant bažnyčių varpams, kviečiame visus melstis šv.  Juozapo malda.

Dėl patarnavimų prašome drąsiai kreiptis asmeniškai arba telefonu: 8 614 05600.

2020 metais aukos renkamos PALEMONO BAŽNYČIOS VARGONŲ REMONTUI IR NEĮGALIŲJŲ ĮVAŽOS - PANDUSO ĮRENGIMUI! Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasidėjo rugsėjo 22 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416).

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasidėjo rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių