Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Sausio 26 dieną, Dievo Žodžio sekmadienis, šv. Jono Bosko atlaidai. Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val.
12.00 val. šv. Mišiose vadovaus kun. Saulius Bužauskas.

Sausio 31 dieną, penktadienį, šv. Jono Bosko diena - BOSKADIENIS.
17.00 val. švč. Sakramento adoracija.
18.00 val. šv. Mišios su šv. Jono Bosko relikvijų palaiminimu. Po šv. Mišių šventinė agapė.

Vasario 2 d., sekmadienį, Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios. Pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolystę. Šventinamos žvakės.
Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Vasario 16 d., sekmadienį, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Meldžiamės už Tėvynę Lietuvą. Šv. Mišios 8.30, 10.00 val. ir 12.00 val.
11.00 val. choro „Monte Pacis“ koncertas.

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasidėjo rugsėjo 22 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416).

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasidėjo rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiomis. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).

2020 metais aukos renkamos PALEMONO BAŽNYČIOS VARGONŲ REMONTUI IR NEĮGALIŲJŲ ĮVAŽOS - PANDUSO ĮRENGIMUI! Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių