Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

‍‍Rugsėjo 27 dieną, sekmadienį, keliautojų ir vairuotojų diena. Šventinami automobiliai.

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasideda rugsėjo 20 dieną - sekmadienį - 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416). Pamokėlės vyks sekmadieniais 13.00 val. ir pirmadieniais po pamokų  parapijos oratorijoje (jaunimo name).

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui  prasideda rugsėjo 27 dieną - sekmadienį - 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783). Užsiėmimai vyks sekmadieniais 11.00 val. parapijos namuose.

SUAUGUSIŲJŲ pasiruošimas Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui prasideda rugsėjo 27 dieną - sekmadienį - 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783). Susitikimai vyks sekmadieniais 13.00 val. arba antradieniais 19.00 val. parapijos namuose.

Spalio 24 dieną, šeštadienį, 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos užtarimo. 19.00 val. Garbinimo valanda - tiesioginė transliacija per „Marijos radiją“.

Dėl patarnavimų prašome kreiptis asmeniškai arba telefonu: 8 614 05600.

2020 metais aukos renkamos PALEMONO BAŽNYČIOS VARGONŲ REMONTUI IR NEĮGALIŲJŲ ĮVAŽOS - PANDUSO ĮRENGIMUI! Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių