Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Gegužės 24 dieną, penktadienį, Švč. M. Marijos - Krikščionių Pagalbos - atlaidai.
Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis prašant Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos, užtarimo - 18.00 val.
Vyskupas Algirdas Jurevičius  teiks Sutvirtinimo sakramentą. Po šv. Mišių procesija Marių gatve ir agapė (oratorijoje).

Gegužės 25 dieną, šeštadienį, tiesioginė transliacija iš Palemono bažnyčios: 11.30 val. - Rožinis, 12.00 val. Šv. Mišios

Gegužės 26 d. 12.00 val. vaikų Pirmosios Komunijos (Eucharistijos) šventė. Savanoriai rinks aukas „Marijos radijo“ išlaikymui.

Gegužinės pamaldos kasdien po šv. Mišių, sekmadieniais po 10.00 val. šv. Mišių.

ŠVIESOS KELIO apeigos Velykų laiku po 8.30 val. šv. Mišių.

JAU PABUDINOME PALEMONO BAŽNYČIOS VARPUS! Šiais metais aukos renkamos atsiskaitymui už naujų mechanizmų įrengimą. Dėkojame už jūsų dosnumą!

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių