Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Vasario 24 dieną, šeštadienį, tiesioginė transliacija per Marijos radiją: 11.30 val. Rožinio malda ir 12.00 val. šv. Mišios.
18.00 val. šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo.
19.00 - 20.00 Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje. Adoracija tiesiogiai transliuojama per "Marijos radiją". Kviečiame visus bendrai maldai. 

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (stovyklų) priėmimo kreiptis tel. 8 614 05600.

Naujienos / parapijos gyvenimas
ARCHYVAS

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.