Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Rugsėjo 30 dieną prasidėjo vaikų ruošimas Pirmajai Komunijai (ses. Lina) ir jaunimo ruošimas Sutvirtinimo sakramentui (ses. Liucija, Monika). Besiruošiantieji dalyvauja 12.00 val. Šv. Mišiose.

Spalio 21 dieną, sekmadienį, dėkosime Dievui už gautas malones Popiežiaus Pranciškaus vizito metu. Meldžiamės už misijas. Aukos bus renkamos Misijoms paremti.

Spalio 24 dieną, trečiadienį , 18.00 val. šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo. 19.00–19.40 val. Švč. Sakramento adoracija (tiesioginė transliacija per Marijos radiją).

Lapkričio 1 dieną, ketvirtadienį, Visi Šventieji. Šv. Mišios 8.30, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. (su procesija)

Lapkričio 2 dieną, penktadienį, Vėlinės. Šv. Mišios 8.30, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. (su procesija).

Vėlinių aštuonio metu (lapkričio 1-8 dienomis) 18.00 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis intencijomis už mirusius.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.