Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Vaikų ruošimas Pirmajai Komunijai parapijoje vyksta nuo rugsėjo 17 dienos. Katechetė ses. Lina (8 645 83416).

Rugsėjo 24 dieną, sekmadienį, minima Vairuotojų ir keliaujančių diena. Po kiekvienų šv. Mišių aikštelėje prie bažnyčios bus šventinami automobiliai ir dviračiai. Aukos bus renkamos Kauno kunigų seminarijai išlaikyti.

Rugsėjo 25 dieną, pirmadienį, 18.00 val. šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo.

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, tiesioginė transliacija per "Marijos radiją": 11.30 val. Rožinio malda, 12.00 val. Šv. Mišios. Kviečiame visus bendrai maldai.

Jaunuolių ruošimas Sutvirtinimo sakramentui pradedamas spalio 1 dieną, sekmadienį, dalyvavimu 12.00 val. šv. Mišiose. Katechetė ses. Liucija (8 600 49783).

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (stovyklų) priėmimo kreiptis tel. 8 614 05600.

Parapijos šarvojimo sales, esančias bažnyčios rūsyje, administruoja laidojimo paslaugų įmonė ANAPILIS.

Tel. 8 608 37933

Daugiau informacijos: www.anapilis.lt

 

Internetinė "Katalikų pasaulio leidiniai" parduotuvė:

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.