Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Gruodžio 16 dieną, III-asis  Advento - Rožinis - Džiaugsmo sekmadienis.

Prasidėjo advento laikas - nauji liturginiai metai. Prieš 8.30 val. šv. Mišias giedamos rarotos. Advento laiku vengiama pasilinksminimų, penktadieniais laikomasi pasninko, atliekama išpažintis ir gailestingumo darbai.

Kalėdaičiai (plotkelės) platinami zakristijoje bei klebonijoje. 

Prasidėjo akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame tikinčiuosius įsigyti Caritas žvakutę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu bei paremsite „Caritas“ sriubos valgyklą Kaune.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis telefonu: 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.