Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Atlaidai ir paramos koncertas Palemono bažnyčioje su Liudu Mikalausku
2015 m. spalio 4 d.
13 val.

2015 m. spalio 4 d. (sekmadienis)

12 val. šv. Mišios

13 val. koncertas

Karolio Voitylos paslaptis

Keliaujant su Šv. Jonu Pauliumi II...

Dalyvauja tarptautinių konkursų laureatai:

Liudas Mikalauskas (bosas)

Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)

Kompozitorius – Placido Domingo (jaun.)

Programoje – dainos pagal Jono Pauliaus II poeziją

Tekstus vertė s. Liucija Grybaitė FMA

Koncerto metu surinktos lėšos skiriamos Palemono bažnyčios remontui.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių