Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Atvelykio sekmadienis
Balandžio 8 diena, sekmadienis

Šių metų balandžio aštuntą dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė šventė Atvelykio šventę - vaikų velykaites. Po vaikų ir jaunimo šv. Mišių parapijos jaunimas ir Caritas savanoriai kvietė vaikus švęsti šią šventę kartu: žaidė lauke įvarius žaidimus, vaišinosi ir bendravo. Oras buvo puikus, netrūko juoko ir puikių prizų aktyviems dalyviams. Dėkojame šventės dalyviams ir rūpestingiems organizatoriams!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–20.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.