Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Aukų rinkimas "Marijos radijui"
Spalio 29 diena

Šių metų spalio 29 dieną, sekmadienį, Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo renkamos aukos "Marijos radijui". 10.00 valandos šv. Mišias aukojo "Marijos radijo" programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kuris dėkojo parapijos aukotojams ir rėmėjams. Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis dėkojo kunigui svečiui už bendrystę Eucharistijoje ir už šv. Mišių transliacijas paskutiniais mėnesio šeštadieniais iš Palemono bažnyčios.

Plačiau parapijos "Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.