Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Dalyvavimas „Maisto banko“ akcijoje

Šių metų kovo 23-24 dienomis Lietuvoje vyko "Maisto banko" akcija. Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos "Caritas" nariai tradiciškai aktyviai įsijungė į akcijos veiklą. Parama maistu buvo renkama PC "Molas" parduotuvėje „MAXIMA”. Parapijos "Caritas" vadovės Danutės Baltaitienės rūpesčiu "Maisto banko" akcijoje savanoriavo Palemono seniūnaitis Valdimaras Moliejus, Palemono gimnazijos auklėtiniai, parapijos jaunimo atstovai, pavieniai parapijiečiai. Surinktos paramos dėka sekmadieniais maitinami vaikai, remiamos nepasiturinčios šeimos.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.