Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Išvyka į Vilnių
Sausio 11 diena, ketvirtadienis

Sausio 11 dieną, ketvirtadienį, Kauno Palemono bendruomenės nariai kartu su parapijos aktyvo nariais vyko į  Vilnių. Kelionė, lydima klebono kun. Renaldo Šumbrauskio, atvedė į Vilniaus  operos ir baleto teatrą - G. Verdi operą "Traviata". Prieš operą gidė pravedė ekskursiją, supažindino su teatro gyvenimu, parodė  šios meno šventovės užkulisius. Visi išgyveno puikų  šventinės bendrystės vakarą.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos "Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių