Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimas karmelituose
Rugpjūčio 10 diena

Rugpjūčio 10 dieną Palemono parapijos jaunimas vakare aplankė Kauno šv. Kryžiaus Karmelitų bažnyčią. Kun. Renaldas Šumbrauskis supažindino su šios bažnyčios istorija, o kun. Valdas Paura OCD - su karmelitų vienuolijos specifika. Jaunimas kilo į bažnyčios bokštą, kur gėrėjosi atsiveriančiais vaizdais. Susitikimą vainikavo bendra picų agapė.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių