Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Kovo 11-oji Palemono parapijoje
Kovo 11 diena, sekmadienis

Š. m. kovo 11 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Po visų sekmadienio šv. Mišių parapijos jaunimas jau penktąjį kartą organizavo Kaziuko mugę šventoriuje. Parapijiečiai buvo vaišinami savo keptais skanumynais ir karštais gėrimais. Aukos buvo renkamos jaunimo vasaros stovyklai. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių