Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Moksleivių kuprinių laiminimas
Rugsėjo 3 diena

Rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos bažnyčioje buvo laiminami vaikai. Mažiausieji moksleiviai Eucharistijos liturgijoje dalyvavo su savo kuprinėmis ir mokymosi priemonėmis. Klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis homilijoje visus kvietė įsidėti į savo gyvenimo "kuprines" Dievo malones ir su jomis keliauti per naujuosius mokslo metus.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.