Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo šlovinimo vakaras
Lapkričio 24 diena

Lapkričio 24 dieną, penktadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namų koplyčioje jaunimas susibūrė į šlovinimo vakarą. Švč. Sakramento adoracija, užtarimo malda, galimybė pasinaudoti Atgailos sakramentu arba dvasiniu pokalbiu - visa tai dvasiškai sustiprino parapijos jaunimą. Susitikimą vainikavo džiaugsminga agapė.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.