Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Stogo remonto darbai
Birželio 13-14 diena

Birželio 13-14 dienomis Palemono bažnyčios stogas "praturtėjo" sniego užtvaromis. Dėkojame bažnyčios rėmėjams ir aukotojams. Dėkojame UAB "Statybų žinovai" (autobokštelių - keltuvų nuoma). Ateityje planuojamas stogo remonto II etapas - dažymas.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.