Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šv. Jono Bosko atlaidai
Sausio 28 diena

Šių metų sausio 28 dieną, sekmadienį, Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė šv. Jono Bosko atlaidus. Bendruomenėje svečiavosi kun. Artūras Kazlauskas, kuris aukojo 12.00 val. šv. Mišias. Homilijoje svečias šv. Joną Bosko pristatė kaip devynioliktojo amžiaus ,,revoliucionierių", aktualų ir mūsų dabarties laikams. Eucharistijos metu iškilmingai prisiekė parapijos atnaujintos Pastoracinės tarybos nariai. Liturgiją vainikavo asmeninis palaiminimas šv. Jono Bosko relikvija ir agapė parapijos namuose.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos ,,Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.