Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Vasario 16-ąją dieną šv. Mišios Palemono bažnyčioje

Šių metų vasario 11 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Viešpaties dieną. Visose šv. Mišiose melstasi už ligonius ir sergančius bei pageidaujantys turėjo galimybę priimti Ligonių patepimą bažnyčioje. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus iškilmingai tikintieji solidariai paaukojo Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

12.00 val. Eucharistijoje giedojo vyrų choras ,,Perkūnas". Choro vadovas Romaldas Misiukevičius. Po Šv. Mišių Palemono gimnazija ir choras ,,Perkūnas" bendruomenei dovanojo meninę programą minint Lietuvos Valstybės 100-metį.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos ,,Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.