Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Trijų Karalių iškilmė
Sausio 7 diena

Šių metų sausio mėnesio 7 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Kristaus Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmę. Visose šv. Mišiose šventinta kreida, smilkalai, mira, auksas. 

12.00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už parapijos šeimas. Eucharistijos liturgijos pabaigoje sutuoktiniai atnaujino santuokos įžadus. Po liturgijos parapijos namuose vyko šventinė bendruomenės popietė, kurią organizavo parapijos Šeimos centras. Muzikinę kompoziciją susirinkusiems dovanojo ansamblis "Monte Pacis" (vadovas Arvydas Paulauskas). Šventę vainikavo Trijų Karalių viešnagė, dovanos dalyviams ir bendra agapė. 

Daugiau nuotraukų rasite parapijos "Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių