Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Vairuotojų ir keliautojų diena
Rugsėjo 24 diena

Rugsėjo 24 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos bendruomenė minėjo vairuotojų ir keliautojų dieną. Parapijos kunigai Vidmantas ir Renaldas po kiekvienų šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios šventino automobilius bei dviračius.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.