Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Verbų sekmadienis
Kovo 25 diena, sekmadienis

Šių metų kovo 25 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė susitelkė liturgiškai švęsti Kristaus kančią. Parapijos jaunimas šventoriuje dalino pačių rištas verbas, rinkdami aukas vasaros stovyklai ir jaunimo veiklai. Rolėmis buvo skaitoma Viešpaties kančios istorija. 10.00 val. Šv. Mišių metu surengta procesija aplink bažnyčią.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus vasaros laiku)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

11.00 val.