Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Parama

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą parapijai!

INFORMACIJA PAVEDIMAMS

Pavadinimas: Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija

Adresas: Marių g. 20, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 192056226

Bankas: AB SEB bankas 

A. s. LT417044060007881677

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.