Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Kontaktai

Raštinė (klebonijoje) interesantus priima: 

Kasdien 16.00–17.45 val.

Šeštadieniais 17-18 val.

Sekmadieniais laikas tarp Šv. Mišių.

 

Marių g. 20A,

LT-52247 Kaunas

Tel. (37) 37 36 02

Mob. +370 614 05600

El. paštas: palemonopar@gmail.com

Dėl vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų grupių (rekolekcijų, savaitgalių, stovyklų) priėmimo kreiptis tel. 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – 24 dieną

19.00–20.00 val.

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.