Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Vasario 11 dieną, šeštadienį, Lurdo Švč. M. Marijos minėjimas - pasaulinė ligonių diena. Meldžiamės už parapijos ligonius. šv. Mišios 10.00 ir 18.00 val. Pageidaujantiems bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Vasario 16 dieną, ketvirtadienį, Valstybės atkūrimo diena.
Šv. Mišios bažnyčioje 10.00 ir 18.00 val.

Vasario 22 dieną, Pelenų trečiadienis. Pasninko ir maldos  diena. Šv. Mišios bažnyčioje 10.00 ir 18.00 val. Šventinami ir barstomi pelenai. Gavėnios pradžia.

Vasario 24 dieną, penktadienį, 18.00 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant ŠVČ.M. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS užtarimo.
19.00 val. Rožinio malda. Tiesioginė transliacija per „Marijos radiją“.

Darbo dienomis šv. Mišios vyksta parapijos namų koplyčioje (Marių g. 20A), o šeštadieniais-sekmadieniais ir švenčių dienomis bažnyčioje.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias, taip pat asmeniškai susitarus su kunigu:
Kun. Renaldas: 8 614 05600 Kun. Vidmantas: 8 620 32432

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo, Krikšto, Santuokos ir kitų patarnavimų prašome kreiptis į parapijos namus (kleboniją) arba telefonu: 373602, 8 614 05600.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Dėl rekolekcijų, seminarų, savaitgalių, stovyklų organizavimo PARAPIJOS NAMUOSE kreiptis telefonu
8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių