Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Iki sausio 31 d. Palemono bažnyčioje nevyksta jokios viešos pamaldos.

Bažnyčioje rasite pašventintos kreidos.

Bažnyčia atidaryta asmeninei maldai darbo dienomis 9.00 - 18.00 val., šeštadieniais 9.00 - 18.00 val., sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00 - 18.00 val.

Išpažintys klausomos bažnyčioje darbo dienomis 17.00-18.00 val., švenčių dienomis 12.00-13.00 val. Kitu laiku parapijos namuose. Prašome susitarti asmeniškai. Tel.: 8 614 05600 (kun. Renaldas), 8 620 32432 (kun. Vidmantas).

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo ir kitų patarnavimų prašome kreiptis asmeniškai arba telefonu: 373602, 8 614 05600.

Kasdien 20.00 valandą, skambant varpams, kviečiame visus melstis šv.  Juozapo malda.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių