Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Spalio 8 dieną, sekmadienį, Švč. M.Marijos Rožančiaus Karalienės atlaidai.
Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val.
12.00 val. Šv. Mišias aukos
kun. Massimo Bianco.
13.00 val. susitikimas - koncertas su aktoriumi, rašytoju, piligrimu Juozu Gaižausku.
Kviečiame kartu švęsti bažnyčios titulinius atlaidus - vardadienį!

Kviečiame visus norinčius geriau pažinti Šventąjį Raštą – Bibliją. Susitikimų metu apmąstomas šv. Raštas, siekiama jį geriau pažinti, dalijamasi įžvalgomis. Susitikimai vyksta kiekvieną antradienį 19.00 val. parapijos namuose. Daugiau informacijos tel. 8 614 05600 (kun. Renaldas).

Spalio 24 dieną, antradienį, 18.00 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis  intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo. 19.00 val. Rožinio malda (tiesioginė transliacija per Marijos radiją).

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasideda rugsėjo 10 dieną - sekmadienį -12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetės s. Lina (tel. 8 645 83416) ir Ingrida. Pamokėlės vyks sekmadieniais oratorijoje.

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasideda rugsėjo 17 dieną - sekmadienį - 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783). Užsiėmimai vyks sekmadieniais 11.00 val. parapijos namuose.

SUAUGUSIŲJŲ ruošimas Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui vyksta sekmadieniais 13.00 val. parapijos namuose. Pradžia rugsėjo 17 dieną, sekmadienį, 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias, taip pat asmeniškai susitarus su kunigu:
Kun. Renaldas: 8 614 05600 Kun. Vidmantas: 8 620 32432

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo, Krikšto, Santuokos ir kitų patarnavimų prašome kreiptis į parapijos namus (kleboniją) arba telefonu: 373602, 8 614 05600.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Dėl rekolekcijų, seminarų, savaitgalių, stovyklų organizavimo PARAPIJOS NAMUOSE kreiptis telefonu
8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių