Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasideda rugsėjo 19 dieną - sekmadienį -12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416). Pamokėlės vyks sekmadieniais 13.00 val. ir pirmadieniais po pamokų parapijos oratorijoje (jaunimo name).

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasideda rugsėjo 26 dieną - sekmadienį -12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).Užsiėmimai vyks sekmadieniais 11.00 val. parapijos namuose.

SUAUGUSIŲJŲ ruošimas Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui vyks sekmadieniais 13.00 val. parapijos namuose. Pradžia rugsėjo 26 dieną, sekmadienį, 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).

Rugsėjo 24 dieną, penktadienį, 18.00 val.
šv. Mišios sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo. 19.00 Rožinio malda (tiesioginė transliacija per Marijos radiją).

Spalio 3 dieną, sekmadienį, Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės atlaidai parapijoje.
Šv. Mišios 8.30, 10.00 (giedos choras "Monte Pacis") ir 12.00 val. (giedos choras "Cantate Domino").
12.00 val. Šv. Mišias aukos mons. Vytautas Grigaravičius.
13.00 val. Choro "Cantate Domino" koncertas. Kviečiame kartu švęsti bažnyčios titulinius atlaidus - vardadienį!

Bažnyčioje eksponuojama palemoniečio skulptoriaus Juozo Šlivinsko darbų paroda.

Išpažintys klausomos bažnyčioje prieš šv. Mišias,
taip pat asmeniškai susitarus su kunigu:
Kun. Renaldas: 8 614 05600 Kun. Vidmantas: 8 620 32432

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo ir kitų patarnavimų prašome kreiptis į parapijos namus (kleboniją) arba telefonu: 373602, 8 614 05600.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių