Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Lapkričio 28 dieną, sekmadienį, prasidėjo advento laikas. Advento laiku vengiama pasilinksminimų, penktadieniais laikomasi pasninko, atliekama išpažintis ir gailestingumo darbai. Advento sekmadieniais 8.15 val. giedamos Švč. M. Marijos valandos.

SINODINIO KELIO ANTRASIS  SUSITIKIMAS planuojamas sausio mėnesį. Susitikimo tema „Klausytis ir kalbėti“. Kviesime  visus dalyvauti.

Kalėdaičiai (plotkelės) platinimai zakristijoje (bažnyčioje) ir parapijos namuose (klebonijoje).

Vyksta akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame tikinčiuosius įsigyti Caritas žvakutę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu bei paremsite „Caritas“ sriubos valgyklą Kaune.

Bažnyčioje eksponuojama palemoniečio skulptoriaus Juozo Šlivinsko darbų paroda.

Išpažintys klausomos bažnyčioje prieš šv. Mišias,
taip pat asmeniškai susitarus su kunigu:
Kun. Renaldas: 8 614 05600 Kun. Vidmantas: 8 620 32432

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo ir kitų patarnavimų prašome kreiptis į parapijos namus (kleboniją) arba telefonu: 373602, 8 614 05600.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Dėl rekolekcijų, seminarų, savaitgalių, stovyklų organizavimo PARAPIJOS NAMUOSE kreiptis telefonu 8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių