Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Balandžio 24 dieną, šeštadienį, 18.00 val. šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo.
19.00 val. Garbinimo valanda (tiesioginė transliacija per Marijos radiją). 

Balandžio 25 dieną, IV-ąjį Velykų  - Gerojo Ganytojo sekmadienį, šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val. Meldžiamės už dvasinius pašaukimus. Pasaulinė gyvybės diena.
Tiesioginė transliacija per Marijos radiją: 11.30 val. Rožinis, 12.00 val. šv. Mišios.

Išpažintys klausomos bažnyčioje prieš šv. Mišias,
taip pat asmeniškai susitarus su kunigu:
Kun. Renaldas: 8 614 05600 Kun. Vidmantas: 8 620 32432

Kviečiame iki gegužės 3 d. skirti 1,2 proc. nuo Gyventojų Pajamų Mokesčio (GPM) parapijos veiklai. Ši parama aukotojams nieko nekainuoja. Ją gali skirti tik darbuotojai, dirbusieji 2020 metais.

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo ir kitų patarnavimų prašome kreiptis į parapijos namus (kleboniją) arba telefonu: 373602, 8 614 05600.


Kasdien 20.00 valandą kviečiame visus melstis šv.  Juozapo malda.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių