Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Rugsėjo 24 dieną, šeštadienį, 18.00 val. šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis intencijomis prašant Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo. 19.00 val. Rožinis (tiesioginė transliacija per Marijos radiją).

Rugsėjo 25 dieną, sekmadienį, vairuotojų ir keliautojų diena. Šv. Mišios 8.30, 10.00 ir 12.00 val. Po visų šv. Mišių aikštelėje prie bažnyčios šventinami automobiliai.

Vaikų pasiruošimas (nuo 10 metų) PIRMAJAI KOMUNIJAI prasideda rugsėjo 18 dieną - sekmadienį -12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Lina (tel. 8 645 83416) ir Ingrida. Pamokėlės vyks sekmadieniais 13.00 val. arba pirmadieniais po pamokų parapijos oratorijoje.

Jaunimo (nuo 15 metų) pasiruošimas SUTVIRTINIMO sakramentui prasidėjo rugsėjo 25 dieną - sekmadienį - 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783). Užsiėmimai vyks sekmadieniais 11.00 val. parapijos namuose.

SUAUGUSIŲJŲ ruošimas Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui vyks sekmadieniais 13.00 val. parapijos namuose. Pradžia rugsėjo 25 dieną, sekmadienį, 12.00 val. dalyvaujant šv. Mišiose. Katechetė s. Liucija (tel. 8 600 49783).

Rožinio malda už taiką Ukrainoje ir pasaulyje kasdien 17.30 val.

Išpažintys klausomos bažnyčioje prieš šv. Mišias,
taip pat asmeniškai susitarus su kunigu:
Kun. Renaldas: 8 614 05600 Kun. Vidmantas: 8 620 32432

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo, Krikšto, Santuokos ir kitų patarnavimų prašome kreiptis į parapijos namus (kleboniją) arba telefonu: 373602, 8 614 05600.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Dėl rekolekcijų, seminarų, savaitgalių, stovyklų organizavimo PARAPIJOS NAMUOSE kreiptis telefonu
8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių