Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Skelbimai

Balandžio 2 dieną, sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis, pasaulinė jaunimo diena.
Šv. Mišios 8.30, 10.00 (su procesija) ir 12.00 val. Visų šv. Mišių metu bus šventinamos verbos. Šventoriuje parapijos jaunimas platins savo sukurtas verbas, rinks aukas vasaros stovyklai.

Darbo dienomis šv. Mišios vyksta parapijos namų koplyčioje (Marių g. 20A), o penktadieniais-šeštadieniais-sekmadieniais ir švenčių dienomis bažnyčioje.

Išpažintys klausomos Didįjį pirmadienį - penktadienį bažnyčioje nuo 17.00 iki 18.00 val. Didįjį šeštadienį 10.00 iki 21.00 val.

Balandžio 8 dieną, Didįjį šeštadienį, budėjimas - adoracija prie Kristaus kapo. Visą dieną kunigai klausys išpažinčių. Velyknakčio pamaldos – 21.00 val. Šventinama ugnis ir vanduo. Turėti žvakę. Galite atsinešti senas verbas, sulūžusias ir nenaudojamas devocionalijas ir pagarbiai sudeginti ugnyje.

Gavėnia skirta pasiruošti šv. Velykoms. Penktadieniais laikomasi pasninko. Vengiama linksmybių. Atliekama velykinė išpažintis, geri darbai. Kryžiaus kelio apeigos Gavėnios penktadieniais 17.30 val., sekmadieniais po 8.30 val. šv. Mišių.

Velykų I dieną Šv. Mišios:
8.00 (su procesija), 10.00 ir 12.00 val. Šventinami margučiai.

Velykų II dieną šv. Mišios:
8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Balandžio 24 dieną, pirmadienį, 18.00 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant ŠVČ.M. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS užtarimo.
19.00 val. Rožinio malda. Tiesioginė transliacija per „Marijos radiją“.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias, taip pat asmeniškai susitarus su kunigu:
Kun. Renaldas: 8 614 05600 Kun. Vidmantas: 8 620 32432

Dėl šv. Mišių užsakymo, laidotuvių, ligonių aplankymo, Krikšto, Santuokos ir kitų patarnavimų prašome kreiptis į parapijos namus (kleboniją) arba telefonu: 373602, 8 614 05600.

AČIŪ visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie parapijos išlaikymo.

Rekvizitai pavedimui:
Pavadinimas:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas
Kodas: 192056226
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT41 7044 0600 0788 1677
Bankas: AB SEB bankas

Dėl rekolekcijų, seminarų, savaitgalių, stovyklų organizavimo PARAPIJOS NAMUOSE kreiptis telefonu
8 614 05600.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių