Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Vel Illum Excepturi Ut