Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija

Dvasininkai

KLEBONAS – kun. teol. lic. Renaldas Šumbrauskis

1975 11 14 * 2012 06 29 * 1999 12 19* 2017 07 10

Mob. tel.: +370 614 05600

 

Vikaras – kun. teol. lic. Vidmantas Balčaitis

1970 05 18 * 1999 03 20 * 2005 11 15 * 2012 10 15 * 2013 08 * 2015 10 15

Mob. tel.: +370 620 32432

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių