Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
24 valandos Viešpačiui
Kovo 17-18 diena

Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą, kovo 17 - 18 dienomis parapijoje vyko 24 val. Švč. Sakramento adoracija. Taip pat sudaryta galimybė švęsti atgailos sakramentą. Parapijos namų koplyčioje atskiromis valandomis meldėsi parapijos kunigai, seserys salezietės, Pastoracinės tarybos, Caritas, Šeimų bendruomenės, jaunimo grupelės nariai, pavieniai tikintieji, savaitgalio rekolekcijų dalyviai iš Josvainių parapijos.

Jėzau, esantis Švč. Sakramente, laimink mus, besiruošiančius tavo Prisikėlimo šventimui.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių