Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Advento vakaras
Gruodžio 11 diena, trečiadienis

Š. m. gruodžio 11 dienos vakare Palemono parapijos šeimų bendruomenė sukvietė visus norinčius į Advento vakarą. Susirinkusius svetingai sutalpino seserų saleziečių namų salė. Po įžanginio kun. Vidmanto Balčaičio žodžio atlikėja Ilona Papečkytė dovanojo susirinkusiems dainuojamosios poezijos programą. Lietuvių poetų posmai, atlikėjos balsas, instrumentais apdalinta publika,- visa užbūrė kiekvieną vakaro dalyvį. Buvo pamiršti reikalai, problemos, rūpesčiai. Advento dvasinė stotelė leido pajusti dainos ir poezijos santarvę bei pasiruošti Kristaus gimtadieniui.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie renginio organizavimo.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių