Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Advento vainikų pynimas
Lapkričio 29 diena, ketvirtadienis

Lapkričio 29 dieną ketvirtadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos jaunimas susirinko pinti Advento vainikus. Šis kartas buvo ypatingas, nes prie užsiėmimo visokeriopai prisijungė ir Palemono biblioteka. Stalai, nukloti eglišakiais ir papuošimais, patalpa pilna besišnekučiuojančių, kuriančių žmonių - ko daugiau galima norėti. Esame dėkingi bibliotekai, ir Aurelijai Bankauskienei, mokiusiai jaunimą kūrybos ypatumų. 

Jaunimo nupintas vainikas sekmadienį buvo pašventintas ir papuošė Palemono bažnyčios presbiteriją iki Kalėdų šventės.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių