Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Advento vainikų pynimas
Lapkričio 27 diena, trečiadienis

Š. m. lapkričio 27 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos jaunimas bendradarbiaujant su Palemono biblioteka visus sukvietė Advento vainikų pynimui. Į kvietimą atsiliepė parapijos jaunimas, bibliotekos lankytojai, tarptautiniais projekto #glocal savanoriai. Šis jau tradicija tapęs renginys kas kart stebina ir džiugina susirinkusiųjų bendryste ir nuostabiais kūriniais, į kuriuos buvo sudėta visa išmonė ir grožio pajautimas, ir nekantrus Kalėdų laukimas, truksiantis iki pat Išganytojo užgimimo. Šilta atmosfera, eglišakiai, siūlai, uogelės, auksuoti kankorėžiai, ir liaudies dainos, tokios dažnos mūsų renginiuose, viską jungė į vieną nuostabų laiką.

Dėkojame jaunimo vadovei Karolinai, visiems prisidėjusiems, atėjusiems, kūrusiems kartu!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių