Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Advento vainikų pynimas
Lapkričio 27 diena, penktadienis

Š. m. lapkričio 27 dieną vyko jaunimo organizuojamos tradicinės adventinių vainikų dirbtuvės. Veikla buvo vykdoma netradicinėje vietoje - pagal saugumo reikalavimus. Nors dalyviai negalėjo vienu metu susiburti kartu, tai nė kiek nesutrukdė patirti bendrystę, džiaugsmą, ir per kūrybą žengti žingsniu arčiau Šv. Kalėdų bei širdyje pradėti laukti gražaus bei palaiminto jų meto.  Visi prisidėjo prie dirbtuvių ne tik savo darbu bei nuotaika, bet ir atsinešdami priemonių, todėl vainikai pavyko nuostabūs; gamtinės medžiagos, eglišakiai, puošmenos, raudonos uogos, kaspinai, aukso gilės - viskas derėjo puikiai ir džiugins iki pat švenčių! Taipogi - veiklų metu dalyviai ne tik pasigamino vainikus savo namams, bet ir buvo sukurtas advento vainikas Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčiai.

Dėkojame jaunimo vadovei Karolinai, dalyviams ir palaikantiems malda!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių