Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Advento vakaras
Gruodžio 15 diena, trečiadienis

Trečiadienio vakarą seserų saleziečių vienuolyno salėje visus norinčius subūrė tradicinis adventinis vakaras. Renginio programa rūpinosi parapijos Šeimų bendruomenė. Kaip paminėjo pati atlikėja Ilona Papečkytė, klausant poezijos sustoja taip greitai skubantis laikas, o dainuojamoji poezija ir giesmės pakylėja virš kasdienybės. Kiekviena atliekama daina pasakojo savo istoriją, o viskas kartu – giesmės, muzika, bendrystė ir židinio šiluma susiliejo ir įprasmino adventinį laiką ruošiantis Jėzaus gimimui - šv. Kalėdoms.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių