Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ADVENTO VAKARAS
Gruodžio 7 diena, trečiadienis

Trečiadienio vakarą seserų saleziečių vienuolyno salėje visus norinčius subūrė tradicinis Advento vakaras. Renginio programa rūpinosi parapijos Šeimų bendruomenės vadovė Ingrida Knyš.

Brolis Bernardas OFM savo poezijos eilėmis liudijo, kad laiko tėkmė nenumaldomai vėl priartina mus prie Šv. Kalėdų. „Kristaus gimimo belaukiant ir jam ruošiantis, matyt, turėtume gerai pasvarstyti, kokios vertybės svarbiausios mūsų gyvenime. Tam skirtas Adventas, kviečiantis į maldą, Dievo pamatymą kasdieniuose dalykuose. Adventas primena, jog žmogaus gyvenime svarbu įprasminti kiekvieną gyvenimo akimirką. Advento metu pasiruoškime Kalėdoms, pastebėdami šalia esantį. Pasidalinkime su kitu savo laiku, geru žodžiu, malda, kantrumu, viltimi, tikėjimu ir meile“,- linkėjo brolis Bernardas.

Saksofono garsais ir muzika susirinkusiųjų erdves bei  širdis užpildė atlikėja Milda Karvelytė.

Dėkojame seserims salezietėms už patalpas ir visiems dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių