Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliais
Birželio 24 diena, penktadienis

Arkivyskupijos globėjo dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais skyrė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu –Šiluvos Dievo Motinos medaliu – grupei arkivyskupijos bendruomenės narių – už asmeninį liudijimą, nuoširdų tikėjimą, už uolumą atliekant įvairias tarnystes, pagalbą.

Apdovanojimai, įteikti birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, skirti ir mūsų parapijos narėms:

Albinai TRUMPICKIENEI – už aktyvų dalyvavimą Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenime, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, ypatingą rūpestį šeimų pastoracija, geranorišką ir pasiaukojančią tarnystę bažnyčioje bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą

Rasai MAČIANSKIENEI – už aktyvų dalyvavimą Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenime, nuoširdų darbą parapijos Carite, parodomą geranoriškumą ir rūpestį vargstančiaisiais bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Sveikiname ir dėkojame Dievui už jūsų gerus darbus!

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių