Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
APDOVANOJIMAI ŠILUVOS DIEVO MOTINOS MEDALIU
Birželio 24 diena, pirmadienis

Birželio 24 d., ketvirtadienį, švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo Vitą ir Romą Daučianskus bei Zigmantą ir Rasą Čižus. Apdovanojimas Daučianskų šeimai įteiktas už nenuilstamus bažnyčios puošybos darbus, pagalbą parapijos talkose, asmeninį tikėjimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai. Čižų šeimai apdovanojimas įteiktas už rūpestingus šventoriaus priežiūros darbus, pagalbą parapijos talkose, asmeninį tikėjimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių