Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Apdovanojimas Šiluvos Dievo Motinos medaliu
Birželio 24 diena, šeštadienis

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais, kaip ir kasmet, skyrė apdovanojimus grupei arkivyskupijos bendruomenės narių.

Šiluvos Dievo Motinos medalis – aukščiausias arkivyskupijos garbės ženklas –jiems skirtas už nuoširdų ir gyvą krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo liudijimą, iniciatyvumą atliekant pačias įvairiausias tarnystes, uoliai rūpinantis bendruomenių poreikiais.

Apdovanojimai, įteikti birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, skirti ir mūsų parapijos narei:

Reginai RIBOKIENEI – už aktyvų dalyvavimą Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenime, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, savanorišką pagalbą, rūpinantis bažnyčios gerbūviu, pasiaukojančią tarnystę bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Daugiau nuotraukų >>>

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių