Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Apdovanojimas ses. Irutei Dovydaitytei FMA
Liepos 6 diena, ketvirtadienis

Ketvirtadienį, minint Valstybės dieną, festivalio „Operetė Kauno pilyje“ metu tradiciškai pagerbti ir apdovanoti miestui nusipelnę žmonės. Jų gretose – mūsų vienuolė salezietė Irutė Dovydaitytė FMA, Palemono Vaikų Dienos centro vadovė. Ses. Irutei įteiktas III laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus socialinėje srityje.

Sveikiname ir dėkojame Dievui už ses. Irutę!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių