Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Atsinaujinimo diena
Balandžio 14 diena, šeštadienis

Šių metų balandžio 14 dieną, šeštadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčioje vyko Atsinaujinimo diena. Palemono bendruomenė sulaukė svečio brolio Pijaus Eglino OP, kuris atvyko iš Liepojos (Latvija). Vienuolis domininkonas brolis Pijus giliai palietė Atsinaujinimo dienos temą ,,Mūsų kelias - Jėzus".

,,Svarbu mums, krikščionims, nepamiršti savo tikslo, identiteto. Mūsų tikslas - Dangaus karalystė. Taškas. Jėzus yra mūsų kelias į Dangaus karalystę",- kalbėjo svečias.

Liudijimais apie savo gyvenimo kelionę su Jėzumi dalinosi Antanas Šalaševičius ir Monika Bankauskaitė. Parapijos jaunimas ir šeimos centras rūpinosi susirinkusiųjų maitinimui. Adoracijos metu giesmėmis Viešpatį šlovino Audronė Juozauskaitė. Eucharistijoje visi susitelkė padėkai Dievui už šią nuostabią dieną. Po palaiminimo ir padėkos svečiui broliui Pijui Eglinui visi dalyviai džiūgavo patirtomis dvasinėmis atsinaujinimo malonėmis. 

Šventės programą organizavo ses. Liucija Grybaitė kartu su parapijos Pastoracine taryba.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių