Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Atvelykio - Dievo Gailestingumo sekmadienis
Balandžio 28 diena, sekmadienis

Š.m. balandžio 28 dieną buvo minima pasaulinė Gyvybės diena ir švenčiamas Atvelykio - Dievo Gailestingumo sekmadienis. Po 8.30 val. Šv. Mišių parapijos kunigai vadovavo „Šviesos kelio“ apeigoms bažnyčioje. 12 val šv. Mišių metu parapijos Šeimų bendruomenės iniciatyva tikintiesiems buvo dalinamos žvakės, kurios uždegtos prie altoriaus išreiškė padėką Dievui už gyvybę. Po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami švęsti Atvelykio šventę bažnyčios šventoriuje. Palemono parapijos jaunimas organizavo estafetes vaikams ir jų tėveliams. Visiems aktyviai pajudėjus šventę aplankė Velykų bobutė (parapijos ,,Caritas" vadovė Danutė Baltaitienė). Neliko pamirštas ir seminaristas Titas Misevičius, kurį bendruomenė pasveikino 21-ojo gimtadienio proga. Bendrystę vainikavo parapijiečių ruošta agapė.

Dėkojame visiems už džiugiai ir aktyviai praleistą laiką!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių