Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Atvelykio sekmadienis
Balandžio 24 diena, sekmadienis

Parapijos bendruomenės sekmadienio liturgijoje maldingai atsispindėjo Atvelykio – Dievo Gailestingumo šventė. Parapijos kunigai homilijose kvietė tikinčiuosius atverti savo gyvenimus Dievo Gailestingumo žiniai. Raginta melstis prie pagal šv. Faustinos nutapyto Gailestingojo Jėzaus paveikslo bažnyčios koplyčioje, kalbėta Dievo Gailestingumo litanija. Eucharistinis palaiminimas suteiktas šv. Faustinos Kovalskos relikvija.

Parapijos Šeimų bendruomenės iniciatyva parapijiečiams buvo dalinamos žvakelės, simbolizavusios maldas už gyvybę nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties.

12.00 val. Šv. Mišios buvo aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis prašant Švč. M. Marijos - Krikščionių Pagalbos malonių.

Sekmadienį vainikavo sinodinio kelio penktasis susitikimas. Aktyviai grupėse diskutuota tema „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje. Ekumenizmas“.

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių