Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Atvelykio sekmadienis
Balandžio 16 diena, sekmadienis

Velykų II-ąjį sekmadienis – Atvelykis parapijos bendruomenės gyvenime įsimins ne tik įprastomis sekmadienio maldomis, bet ir Dievo gailestingumo žinia. Parapijos kunigai homilijose kvietė pasimelsti prie pagal šv. Faustinos nutapyto Gailestingojo Jėzaus paveikslo, esančio bažnyčios koplyčioje. Tradiciškai po pirmųjų šv. Mišių apmąstytos „Šviesos kelio“ stotys.

10.00 val. šv. Mišiose giedojo Stasio Lozoraičio senjorų akademijos choras „Gimtinė“ (vadovas Mindaugas Šikšnius). Vargonais grojo parapijos vargonininkas Arvydas Paulauskas. Po Eucharistijos Švč. Sakramento adoracijos metu melstasi Dievo gailestingumo vainikėlio malda. Po maldų choristai susibūrė agapėn parapijos namuose, kuriuose visus džiugino kapelos garsai.

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių