Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Aukų rinkimas "Marijos radijui"
Spalio 29 diena

Šių metų spalio 29 dieną, sekmadienį, Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo renkamos aukos "Marijos radijui". 10.00 valandos šv. Mišias aukojo "Marijos radijo" programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kuris dėkojo parapijos aukotojams ir rėmėjams. Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis dėkojo kunigui svečiui už bendrystę Eucharistijoje ir už šv. Mišių transliacijas paskutiniais mėnesio šeštadieniais iš Palemono bažnyčios.

Plačiau parapijos "Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių