Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Padėka už balandžio mėnesio aukas
Gegužės 1 diena, šeštadienis

AČIŪ visiems, kurie savo auka, malda ir gerais darbais remiate parapijos veiklą.
2021 m. balandžio mėnesio aukotojai:

Adamonių šeima

Bukaitė Rita

Grabauskienė Vida

Juodka Vytautas Aleksandras

Kazlauskų šeima

Kopustinskų šeima

Kybartas Edmundas

Misevičių šeima

Pranskevičė Stela

Ramanauskas Rimantas

Rimkienė Rita

Širkaitė Neringa

Staugienė Onutė

 

Ir kelios nenorėjusios įvardinti šeimos.

 

 

Maldoje atsimename Jus prašydami reikiamų Dievo malonių.

Rekvizitai:

Pavadinimas: Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija

Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas

Kodas:192056226

Bankas: AB SEB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41 7044 0600 0788 1677

SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių