Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Bendruomenės malda už pašaukimus ir susitikimas su šauliais
Rugsėjo 17 diena

Rugsėjo 17 dieną, sekmadienį, parapijos bendruomenė meldėsi už pašaukimus į kunigystę ir vaikus, kurie pradėjo pasiruošimą Eucharistijos sakramentui. Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis bendruomenės vardu įteikė Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso seminaristui Titui Misevičiui "Liturginių valandų" knygas bei linkėjo jomis stiprinti savo pašaukimą. Dovanų dėžę dekoravo parapijos jaunimas. Po šv. Mišių vaikai turėjo galimybę dalyvauti Šaulių sąjungos 2 rinktinės 201 kuopos suorganizuotame žaidime "Vilko pėdomis". Vaikai galėjo išmėginti savo jėgas ir galimybes. Plačiau parapijos "Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių