Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Bendruomenės pareigūnės ir choro "Song Deo" viešnagė
Spalio 15 diena

Spalio 15 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos bendruomenę aplankė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto bendruomenės pareigūnė Rasa Zinkevičienė. Po 10.00 šv. Mišių viešnia savo pranešime kalbėjo apie būtinybę būti saugiais eisme, nepatikliais telefoniniams sukčiams, kvietė puoselėti saugią kaimynystę.

12.00 val. šv. Mišiose giedojo Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bažnyčios mišrusis jaunimo choras "Song Deo", vadovė Vita Rusteikienė. Po Eucharistijos gausiais plojimais tikintieji dėkojo už nuostabią giesmių įvairovę liturgijoje.

Plačiau parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių