Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Bendruomeninė talka
Spalio 3-5 diena

Spalio 3-5 dienomis Palemono parapijos bendruomenė buvo kviečiama į talką, ruošiantis atlaidams. Į kvietimą atsiliepė įvairių Šeimos bendruomenės, Caritas dalyviai, seserys salezietės, jaunimo atstovai, pavieniai tikintieji. Darbščių žmonių dėka šventorius tapo išgražinta aplinka sekmadienio atlaidų dalyviams. Dėkojame visiems talkos dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių