Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Bendruomeninė talka
Spalio 3 diena, šeštadienis

Spalio 3 dieną, šeštadienį, Palemono parapijos bendruomenė buvo kviečiama į talką, ruošiantis tituliniams - Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės - atlaidams. Į kvietimą atsiliepė įvairaus amžiaus grupių parapijiečiai. Jų dėka šventorius tapo puošnia aplinka sekmadienio atlaidų šventei. Bažnyčią papuošė nupintas vainikas.

Dėkojame visiems talkos dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių