Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
BENDRUOMENINĖ TALKA
Spalio 8 diena, šeštadienis

Šeštadienį Palemono parapijos bendruomenė buvo kviečiama į talką, ruošiantis tituliniams - Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės - atlaidams. Į kvietimą atsiliepė įvairaus amžiaus grupių parapijiečiai, sesės salezietės, parapijos kunigai. Jų gretose dalyvavo ir ukrainiečiai, apsigyvenę parapijos namuose. Taip pat įsijungė ir aktyvus bendruomenės draugas, buvęs Seimo narys Gediminas Vasiliauskas. Jų dėka šventorius tapo puošnia aplinka sekmadienio atlaidų šventei.

Dėkojame visiems talkos dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių