Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Brolių saleziečių apsilankymas Misijų mėnesio proga
Spalio 15 diena, ketvirtadienis

Š. m. spalio 15 dieną, ketvirtadienį, pasidalinti žinia apie Ypatingąjį Spalio  Misijų mėnesį į Kauno Palemono gimnaziją ir Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės Bažnyčią atvyko Lietuvos Nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB ir kun. Massimo Bianco SDB. Susitikimuose  su jaunimu, svečiai akcentavo misijų svarbą Bažnyčiai, pasauliui - suvokiant, kad kiekvienas pakrikštytasis yra pakviestas nešti Dievo žinią pasauliui, džiaugsmingai liudijant tikėjimą meilės ir gailestingumo darbais.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių