Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Dalyvavimas "Maisto banko" akcijoje
Spalio 20-21 dienomis

Šių metų spalio 20-21 dienomis Lietuvoje vyko "Maisto banko" akcija. Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos "Caritas" nariai tradiciškai aktyviai įsijungė į akcijos veiklą. Parama maistu buvo renkama PC "Molas" parduotuvėje „MAXIMA”. Parapijos "Caritas" vadovės Danutės Baltaitienės rūpesčiu "Maisto banko" akcijoje savanoriavo Palemono seniūnaitis Valdimaras Moliejus, Palemono gimnazijos auklėtiniai, parapijos jaunimo atstovai, pavieniai parapijiečiai. Surinktos paramos dėka sekmadieniais maitinami vaikai, remiamos nepasiturinčios šeimos.

Plačiau parapijos "Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių