Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Dalyvavimas „Maisto banko“ akcijoje
Spalio 25-26 diena

Šių metų spalio 25-26 dienomis Lietuvoje vyko „Maisto banko“ akcija. Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos „Caritas“ nariai tradiciškai aktyviai įsijungė į akcijos veiklą. Parama maistu buvo renkama PC „Molas“ parduotuvėje „MAXIMA”. Parapijos „Caritas“ vadovės Danutės Baltaitienės rūpesčiu „Maisto banko“ akcijoje savanoriavo Palemono seniūnaitis Valdimaras Moliejus, Palemono vaikų dienos centro ir Palemono gimnazijos auklėtiniai, parapijos Šeimų bendruomenės dalyviai, parapijos jaunimo atstovai, pavieniai parapijiečiai. Surinktos paramos dėka remiamos nepasiturinčios šeimos, organizuojamas vaikų ir jaunimo maitinimas.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių