Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
DALYVAVIMAS „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE
Spalio 23-24 diena

Šių metų spalio 23-24 dienomis Lietuvoje vyko „Maisto banko“ akcija. Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos „Caritas“ nariai ir savanoriai tradiciškai įsijungė į akcijos veiklą. Parama maisto produktais buvo renkama PC „Molas“ parduotuvėje „Maxima”. Maisto produktai bus dalinami socialiai pažeidžiamiems asmenims: nepasiturinčioms šeimoms, skurstantiems, benamiams, vienišiems. Dėkojame visiems akcijos dalyviams už gerumą.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių