Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Darbinė vyskupo vizitacija
Gegužės 2 diena

Gegužės 2 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje vyko darbinė vyskupo vizitacija. Trečiadienio popietę į parapiją atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir arkivyskupijos institucijų atstovai. Susitikime dalyvavo parapijos Caritas, šeimos, jaunimo centrų atstovai ir dalyviai, tikybos mokytoja, katechetai, choristai, atnaujintos pastoracinės tarybos nariai. Susitikimų metu arkivyskupui buvo pristatyta parapijos institucijų veikla, išryškinti prioritetai, aptartos įvairių institucijų veiklos kryptys ateityje.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių